Grunnlag:
Adelskalenderne og maratontabellene tar utgangspunkt i alle offisielle kamper Storhamar har spilt. Det vil si seriekamper tilknyttet det offisielle divisjonssystemet, sluttspill og kvalifiseringskamper, samt kamper i europeiske klubbturneringer organisert av IIHF. Det innebærer at “Hedmarksligaene” fra 1957-60 ikke regnes med i disse sammenstillingene. De var organisert av Norges Ishockeyforbund, men ikke en del av seriesystemet med opp og nedrykk. Beregningene er dermed fra og med sesongen 1960-61 da Storhamar ble en del av det offisielle seriesystemet.

Alle som står på protokollen og er ombyttet til kampen registrereres med kamp i adelskalenderen uavhengig av om de får spilletid. Klubbens egen statistikk brukes som grunnlag.

Privatkamper, treningsturneringer o.l. regnes ikke med i adelskalendere og maratontabeller. Kamper som ikke er spilt, men avgjort på walk-over er heller ikke medregnet.

Utvikling i statistikken:
Fram til ca 1980 var det kun kamper og mål som ble bokført både i pressen og klubbens egne statistikker. Deretter har det vært en gradvis utvikling, først med assists og utvisninger, senere skuddstatistikker og keeperstats (midten av 80-tallet), og fra starten av 90-åra over/undertall og pluss/minus. Det er derfor store variasjoner i tallmaterialet vi har å regne ut i fra.

Kilder:
Tallmaterialet er i første rekke hentet ut fra klubbens egne arkiver og supplert fra Hamar Arbeiderblad, Hamar Dagblad og Hamar Stiftstidendes arkiver. Det sistnevnte gjelder spesielt for de tidlige årene fram til midten av 70-tallet. Der hvor det mangler informasjon om kamper eller målscorere er dette notert. For senere sesonger har vi også benyttet statistikktjenestene til Norges Ishockeyforbund. Dess eldre tallene er dess større usikkerhet er involvert.

Oppdeling:
Den offisielle adelskalenderen er den du kommer til på hovedsiden her og den klubben følger i forhold til utdeling av utmerkelser etc. De øvrige er utarbeidet for å gi en pekepinn på forskjellige turneringer og brukes kun som et statistikk-grunnlag.