Bakgrunn:
SIL-arkivet ble i sin tid opprettet som en del av historikkseksjonen på klubbens offisielle hjemmesider. Hyppige bytter av leverandør med det flytting av stoff gjorde det etterhvert umulig å holde ved like. Nå er imidlertid alt gjenopprettet og lagt på en egen, separat side og lever sitt eget liv, men er like fullt å regne som offisiell.

Hva er SIL-Arkivet?
SIL-arkivet er en statistisk og historisk oversikt over alle aspekter ved Storhamar Hockeys sportslige gjøren og laden fra oppstarten midt på 50-tallet og til dags dato. Her finner du resultater, kampfakta, spillerprofiler, statistikk, hjemmebaner, drakter, rekorder og kuriosa fra klubbens historie. Eller sagt på en annen måte: Det som har skjedd, de som har gjort det, hvor de gjorde det og hvordan de så ut (og hvordan været var!) Vi har gjort vårt ytterste for å forsikre oss om fullstendige og korrekte opplysninger. Tilbake i tid er dessverre det ikke alltid like lett, men i stor grad har vi det meste på plass.

Ressurspersoner:
Primus motor for SIL-arkivet er Lars Nikolaisen som gjennom mer enn 15 år i samarbeid med klubben har vært med å samle sammen og publisere Storhamar-historien. Blant annet som forfatter av boka om klubben publisert i 2003. Jobben med arkivet startet han i 2005 og utviklet dette gjennom flere år til å omfatte stadig mer. Fredrik M. Olasveengen har vært en annen viktig bidragsyter og ligger bak de fleste spillerprofilene. Mikki Bjerke, Kristian J. Eng og Stian Bekkelund har også ytt sine bidrag.

Kilder:
Hamar Arbeiderblads arkiver har vært uvurderlige i innsamlingen av stoff, spesielt takket være at disse ble tilgjengelige på nett har gjort det mye lettere å samle inn info og fakta fra de tidligste tider. Klubbens egne arkiver har selvsagt også vært en svært viktig kilde og tilgangen på protokoller, foto, årbøker og annet har vært sterkt bidragsytende. Norges Ishockeyforbunds historikkseksjon må også nevnes som inspirasjon til prosjektet i tillegg til å være nyttig i forhold til å finne tabeller, resultater og liknende. Kildemateriale fra Hamar Dagblad og Hamar Stiftstidende har også vært med å fylle inn tomrom. I tillegg har det også vært utallige samtaler med “gamlekara” i systemet, ingen nevnt, ingen glemt! Vi anbefaler også å ta en kikk på Stavanger Oilers sine statistikksider som har vært til gjensidig inspirasjon

Kontakt:
Er det noe du lurer på, kan tilføye eller vil korrigere kan du sende en mail til niko@hamarmafia.org