Leverandør: CCM

Det første forsøket med en hvit tredjedrakt strandet før de kom på isen. De var tiltenkt å brukes i kronekampen det året, men ble levert for sent. Man hadde flere forsøk, også sesongen etter, på å få de i gang, men sponsorene ville ikke forsake plassene sine for en kamp og klubben tok ikke kostnaden med å trykke på dem. Disse var forøvrig i et tynnere stoff og med sublimerte nummer og detaljer da de kun var tiltenkt å brukes i én kamp.